Barn og tannlegen: Dette bør du vite

Når får barna innkalling til tannlegen og hva bør du gjøre for å forhindre utviklingen av tannlegeskrekk? Her er det du bør tenke på når du skal følge opp barnets tannhelse.

Tannhelse handler om mer enn hvorvidt vi har hull i tennene eller ikke. World Health Organization (WHO) setter tannhelsen i sammenheng med grad av livskvalitet. Vi bør ikke skille mellom tannhelse og helse forøvrig. Munnhulen er en del av kroppen som påvirker vår taleevne, hvordan vi spiser, smaker og smiler. Kroniske sykdommer sees også i sammenheng med tannhelsen.

Derfor er det viktig å følge med på barnas tenner allerede fra tidlig alder for å forhindre eventuelle skader og komplikasjoner senere i livet. Dette innebærer blant annet å gå til tannlegen jevnlig, fra barnet er rundt 3 år gammelt.

Mer individuell innkalling

Hvor hyppig barn blir innkalt til tannlegen har imidlertid blitt mer individuelt tilpasset de siste årene.

– Noen har ikke behov for å gå til tannlegen oftere enn hvert andre år, mens andre kanskje bør følges opp mye oftere. Men selv om ikke alle nødvendigvis blir innkalt årlig lenger er det fortsatt viktig å holde øye med barnas tenner. Det er spesielt viktig når de feller melketenner og får permanente tenner, råder Anne Rønneberg.

Hun er klinikksjef og spesialist i pedodonti (barnetannpleie, journ.anm) ved Klinikk for allmenn odontologi – barn, Institutt for klinisk odontologi ved Det odontologiske fakultet på Universitetet i Oslo.

– Tannhelsetjenesten sjekker ikke bare om barnet har hull i tennene, men kontrollerer blant annet bittforholdet og om de permanente tennene bryter frem på rett plass, legger hun til.

LES OGSÅ: Kjekt å vite om barn og tannpuss

I følge artikkel 12 i FNs barnekonvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter har ethvert barn krav på høyeste oppnåelige helsestandard, også når det gjelder tannhelse. Derfor minner Anne om at det finnes spesialister innen barnetannpleie som kan ta hånd om ditt barns tenner dersom det har større problemer.

– Ta også gjerne kontakt med den lokale tannhelsetjenesten i forkant av et besøk og forklar eventuelle problemstillinger, slik at alle parter er best mulig forberedt, anbefaler pedodontisten, og tilføyer:

– Har barnet for eksempel en negativ opplevelse fra en annen helsesituasjon, for eksempel en blodprøve eller vaksine hos helsesøster, bør det tas hensyn til slik at ikke frykten utvikler seg til en angst.

Se flere av barnetannlegens tips under!

Kilder: who.no, fn.no

Barnetannlegens råd for barn som skal på tannlegebesøk

 • Vær forberedt på at barn gjerne blir innkalt til tannlegen for første gang rundt treårs-alderen.
 • Hyppigheten for rutinesjekk hos tannlegen har blitt mer individuelt tilpasset. Noen trenger ikke å gå til tannlegen oftere enn annethvert år. Andre bør følges opp oftere. Det er viktig å følge med når barna mister melketennene og får nye permanente tenner.
 • Ikke lag en større sak av å dra til tannlegen enn om barnet for eksempel skal til frisøren. Unngå å bruke negativt ladede ord og fraser som ”Det er ikke noe å grue seg for” eller ”Det er ikke farlig”. Prøv heller å vinkle det til noe positivt. For eksempel at dere skal til noen som skal pusse og stelle litt med tennene til barnet. Det er viktig at besøket hos tannpleier eller tannlege blir en helt naturlig del av et barns liv.  Fokuser derfor på å etablere en god relasjon fra første stund.
 • Dersom du som forelder selv har angst for tannbehandlingssituasjonen kan uroen smitte over på barnet. Barnet er ekspert på sine foreldre og merker raskt hvis de føler ubehag eller uro. Da kan det være en idé å for eksempel la noen andre følge barnet til tannlegen eller tannpleieren. Besteforeldre, tanter eller onkler kan være et godt alternativ.
 • Ta gjerne kontakt med den lokale tannhelsetjenesten i forkant av et besøk og forklar eventuelle problemstillinger. Har barnet en negativ opplevelse fra en annen helsesituasjon, for eksempel en blodprøve eller vaksine hos helsesøster, bør det tas hensyn til slik at ikke frykten utvikler seg til en angst.
 • Husk at dersom barnet har større problemer med tennene sine er det spesialister innen pedodonti (barnetannleger) der ute som kan hjelpe!

Tommelfingerregler for tenner

 • Tannhelsen påvirker andre store deler av kroppen og andre evner; tale, spising osv.
 • Begynn allerede med tannlegebesøk i tre-års alderen.
 • Det er spesielt viktig å følge med på melketenner og nye permanente tenner.
 • Det er viktig å sjekke bittforholdet og at permanente tenner får plass.
 • Noen må til tannlegen oftere enn andre, alle har forskjellige behov.
 • Man bør dra til tannlegen ihvertfall hvert andre år, spør tannlegen din.
 • Ved større tannproblemer har man krav på høyeste oppnåelige helsestandard.
 • Opplys tannlege om tannlegeskrekk for å hindre angst.