Det du må vite om melketenner

Hvor tidlig begynner utviklingen av tennene og hvilken tann er den første som melder sin ankomst? Her finner du det du trenger å vite om melketenner.

det du må vite om melketenner

Allerede mellom uke 14 og uke 18 i fosterstadiet starter mineralisering av melketenner. Dannelsen av tenner er en prosess som styres av gener ned til hver minste detalj. Derfor kan man ofte gjenkjenne foreldrenes tannforhold hos barnet. Har mor en liten kjeve og far store tenner, kan det oppstå problemer i tanndannelsen hos barn.

De første tennene

Tannfrembrudd av melketenner foregår omtrent i samme rekkefølge som hos alle pattedyr. Fortennene kommer først på plass, etterfulgt av sidetenner og videre bakover – til alle de voksne tennene er på plass.
Vi har normalt 20 melketenner, som utgjør to fortenner, en hjørnetann, en forjeksel og en jeksel i hver kjevekvadrant. Melketennene kommer i bestemte perioder av livet:

  • 6-12 måneder: Midtre fortenner
  • 9-16 måneder: Sidefortenner
  • 16-23 måneder: Hjørnetenner
  • 13-19 måneder: Forjeksler
  • 22-33 måneder: Jeksler

Hvordan ta vare på melketenner?

Så fort den første tannen melder sin ankomst er det viktig med tannpuss. Både morgen og kveld. Tannpussen kan være en daglig kamp, men fram til barnet blir vant til å pusse tenner kan det være lettere å pusse mens barnet ligger. Deretter kan det sitte på fanget ditt, med hodet i armkroken – og til slutt vil det gå lekende lett.

Det kan også være en god ide å la barnet pusse litt selv, og gjøre tannpussen litt lekbetont – for eksempel med Dyrenes Pussesang. Andre gode råd er å benytte en myk tannbørste tilpasset barnets alder og velge en tannkrem som er tilpasset barns første tenner.

Felling av melketenner

Tannfelling av melketenner begynner som oftest i fem-årsalderen, og omtrent når barnet fyller 13 år, har vanligvis alle melketenne felt. Da vil også 28 varige tenner ha brutt fram. Mens noen aldri får visdomstenner, får andre det når de er rundt 18 år, men det er ikke uvanlig at det skjer opp til 26-års alderen.