Jordan 1945 til 2000

1946

En kraftig opprusting av maskinparken ble foretatt, samtidig som råvaresituasjonen stadig ble bedre. Salget tok seg opp og kundene stod på venteliste for å få kjøpt børster og koster.

Tidlig på 1950-tallet hadde bedriften 2 handelsreisende som dekket hele landet. I de største byene ble det brukt selvstendige agenter. Grisebusten på tannbørstene ble erstattet med nylonbust.

1954

Tannbørsten "Pronto" og slagordet "Jordan vet hvordan"

I 1954 startet Jordan markedsføringen av sine tannbørster i Norge under navnet "Pronto". Året etter ble det kjente slagordet "Jordan vet hvordan" introdusert. Dette er blitt et varemerke for Jordan og et generelt uttrykk for folk flest.

1955-1957

I 1955 ble den første oppvaskbørsten med plastskaft og nylonbust lansert.

På slutten av 1950-tallet merket Jordan en stadig sterkere konkurranse fra utlandet og det ble nødvendig å intensivere salgsvirksomheten. Arbeidet med å bygge opp en sterk salgsorganisasjon i Norge ble satt i gang. Jordan hadde på den tiden 32 forskjellige tannbørstemodeller. Disse var pakket i pappesker og lå gjemt i skuffer bak disken. Det ble nå bestemt at det kun skulle satses på én av disse tannbørstene og denne skulle markedsføres og presenteres i hyllene i de nye selvbetjeningsbutikkene. Produksjon og salg av de andre tannbørstemodellene ble stanset. Det finner nå sted en meget bevisst og strategisk kursendring i bedriftens markedsføring. Jordan begynte å eksponere sine varer i butikkmiljøene og det ble lagt stor vekt på hvordan man presenterte produktene for forbrukerne. Jordan var en av de første bedriftene i Norge som med gjennomtenkt grundighet markedsrettet sin virksomhet.

1960

Eksport av tannbørster startet i 1960

Tannbørster var et av de få produktene som kunne selges i alle land uten å endre designet. Jordan gjorde sine første vellykkede salgsfremstøt med tannbørster i England, Danmark, Sverige og Finland. Et tannbørstestativ med runde sokler og plass til 12 tannbørster i hver sokkel ble utviklet. Det nye plaststøpte rondellstativet var genialt, da det også kunne skrues fast på hyllene. Stativet ble lansert med stor suksess i hele Vest-Europa i 1960-årene og fortsatte World Wide årene etter. I 1964 var det totale salget av tannbørster kommet opp i nesten 8 millioner og salget på eksport økte med 40 prosent fra året før. Det blir nå besluttet globalt å lansere "Jordan" som et internasjonalt varemerke. 1967, ti år etter at Jordan startet sine eksportfremstøt, går 35 prosent av totalproduksjonen til eksport. Jordan tannbørster var nå markedsleder i 5 land, Sverige, Danmark, Finland, Nederland og Sveits.

1960

Olympisk mester

Dette året vinner en av Jordans ansatte, nærmere bestemt Roald Aas, olympisk gull på 1500 meter skøyter i Squaw Valley, USA.

1966

Produksjon av tannstikkere starter

På midten av 1960-tallet kom munnhygienesektoren for alvor i fokus. Jordan knyttet til seg en hygienist fra Odontologisk Institutt samtidig som produksjonsavdelingen ansatte en designer (arkitekt). Formålet var til enhver tid å ligge foran konkurrentene i utviklingen, en oppgave som ble høyt prioritert. I 1966 bestemte Jordan seg for å satse på produksjon av tannstikkere. Det var en av verdens ledende periodontister, professor Jens Wærhaug, som foreslo at Jordan skulle utvikle og produsere en tannstikker. Målet var å få et rensemiddel til tannmellomrommene som var effektivt og samtidig enklere å bruke enn tanntråd. Selv om mange var skeptiske valgte Jordan å satse og produktet har vist seg å ha livets rett. Håndfresingen av platene var tidkrevende og kostbart så bedriften bestemte seg for å konstruere en helautomatisk maskin, som kunne frese 40 000 tannstikkerplater pr. dag. Et spesialutviklet produkt, som gjennom årene har vist en stabil vekst, er kuvert-tannstikkeren. Fra en beskjeden start på 1980-tallet, finner vi nå denne på de fleste flyreiser og restauranter over hele Europa.

1967

En ny moderne trevarefabrikk blir bygget på Flisa

Samtidig hadde bedriften nå et stort ønske om å flytte trevarelageret, som lå i Oslo, til dit hvor råvarene kom fra. Dette ville medføre store besparelser i transportutgiftene, lageret kunne reduseres og verdifull kapital frigjøres. Åsnes kommune, som ligger i Solør, ønsket tilførsel av industri og stilte 38 mål tomt til disposisjon med mulighet for kjøp av ytterligere 30 mål. Det ble takket ja til tilbudet, og planleggingen av en ny og moderne trevarefabrikk på Flisa kunne begynne. Høsten 1967 ble det første spadestikket tatt, og ved årsskiftet 1968-1969, etter en kort periode med prøvedrift og innkjøring av maskiner, kom den ordinære produksjonen i gang. Trevareavdelingen flyttet fra Oslo til Flisa. I løpet av de nærmeste årene overføres betydelig produksjon fra Oslo til Flisa. Ved utgangen av 1972 hadde fabrikken på Flisa 60 ansatte.

1970

Eksportprisen

Jordan blir tildelt eksportprisen av Norges Eksportråd og SAS. Prisen blir gitt som en påskjønnelse for bedriftens pionerinnsats i eksportmarkedsføring. Senere samme år blir tanntråd inkludert i munnhygienesortimentet. Samtidig blir Jordan munnvann introdusert på det norske markedet, og sammen med tannbørster, tannstikkere og tanntråd dannet dette et komplett munnhygienetilbud fra Jordan.

1971

I 1971 overtar Jordan distribusjonen og starter salget av Kleenex papirlommetørklær og Brylcreem hårkrem. Dette opphørte på slutten av 1970-tallet.

1973

Jonatann blir introdusert

Januar 1973 blir en kjendis introdusert for det norske folk. Jonatann fra Jordan ble meget populær blant barn og voksne. Hans oppgave var å hjelpe folk til en bedre tannpleie. Jonatann oppnådde en bred plass i barnas bevissthet gjennom en årrekke. Hele 72 prosent av norske barn mellom 6-12 år kjente til Jonatann og visste hva han stod for. Jonatann-klubben, som ble opprettet noen år senere, hadde på det meste nærmere 7000 medlemmer. Året etter introduksjonen av Jonatann blir tannbørsten T4 "Jordans nye lange" lansert på det skandinaviske markedet og i Spania. Den erstattet tannbørstemodellen som hadde vært en suksess siden 1960. Som verdens nest største tannbørsteprodusent følte Jordan et stort ansvar for tannhelsen til folk. Den nye tannbørsten hadde lengre hals enn de andre tannbørstene på markedet. Dette gjorde at den kom lettere til tennene innerst i munnen, der hullene gjerne oppstår. Jordans posisjon og ambisjoner på munnhygieneområdet gjorde at bedriften ønsket å befestige sin stilling ytterligere både markedsføringsmessig, produksjonsteknisk og odontologisk. Jordan ansetter en tannlege med spesialutdannelse i periodontit, som odontologisk konsulent.

1975

Navnet endres

A/S W. Jordan Børste & Penselfabrik var frem til 1975 navnet bedriften hadde operert under. Med den sterke økningen internasjonalt var dette et lite praktisk navn. Det ble besluttet å endre navnet til Jordan as.

1986

Årets Bedrift

Det var tidsskriftet Næringsrevyen og Aftenposten som kåret Jordan til Årets Bedrift. I sin begrunnelse for valget av Jordan fremhever juryen blant annet bedriftens evner til å komme i markedsmessig posisjon, ikke minst i internasjonal sammenheng. I løpet av få år har bedriften oppnådd en resultatmessig forbedring som imponerer. Videre har Jordan markert seg som distriktsutbygger gjennom sin vellykkede satsing på Flisa. Bedriften har lagt stor vekt på teknologisk utvikling, noe som har gitt verdifulle rasjonaliseringsgevinster.

1987

Peri-dent, Skottland, ervervet

I årene etter lanseringen i 1970 ble tråd av varierende kvalitet kjøpt inn fra eksterne leverandører. Først i 1987, da Jordan kjøpte seg inn i og senere overtok spesialfabrikken Peri-dent i Skottland, kom kvalitetsutviklingen inn i kontrollerte former. Peri-dent er en av verdens ledende tanntrådprodusenter.

1989

Anza AB, Sverige, ervervet

Jordan inngikk allerede i 1973 et samarbeide med Bankeryds Penselfabrik i Sverige. I 1979 kjøpte Jordan en større del av den svenske fabrikken, som nå hadde fått navnet Anza. I 1989 kjøpes resten av Anza, som nå ble en del av Jordan-konsernet.

1998

Tannbørstefabrikkene Sanodent og Wisdom

Siden Jordan stod utenfor EU ble det nødvendig for bedriften å starte produksjon av tannbørster innenfor dette området. Det ble i 1985 bestemt å starte byggingen av en ny fabrikk i Kerkrade, Nederland. To år senere står fabrikken klar og får navnet Sanodent bv. Produksjonen består hovedsakelig av Private Label tannbørster. I 1998 selger Jordan tannbørstefabrikken Sanodent i Nederland og kjøper tannbørsteprodusenten Wisdom Toothbrushes Ltd i England.

1946

En kraftig opprusting av maskinparken ble foretatt, samtidig som råvaresituasjonen stadig ble bedre. Salget tok seg opp og kundene stod på venteliste for å få kjøpt børster og koster.

Tidlig på 1950-tallet hadde bedriften 2 handelsreisende som dekket hele landet. I de største byene ble det brukt selvstendige agenter. Grisebusten på tannbørstene ble erstattet med nylonbust.

1954

Tannbørsten "Pronto" og slagordet "Jordan vet hvordan"

I 1954 startet Jordan markedsføringen av sine tannbørster i Norge under navnet "Pronto". Året etter ble det kjente slagordet "Jordan vet hvordan" introdusert. Dette er blitt et varemerke for Jordan og et generelt uttrykk for folk flest.

1955-1957

I 1955 ble den første oppvaskbørsten med plastskaft og nylonbust lansert.

På slutten av 1950-tallet merket Jordan en stadig sterkere konkurranse fra utlandet og det ble nødvendig å intensivere salgsvirksomheten. Arbeidet med å bygge opp en sterk salgsorganisasjon i Norge ble satt i gang. Jordan hadde på den tiden 32 forskjellige tannbørstemodeller. Disse var pakket i pappesker og lå gjemt i skuffer bak disken. Det ble nå bestemt at det kun skulle satses på én av disse tannbørstene og denne skulle markedsføres og presenteres i hyllene i de nye selvbetjeningsbutikkene. Produksjon og salg av de andre tannbørstemodellene ble stanset. Det finner nå sted en meget bevisst og strategisk kursendring i bedriftens markedsføring. Jordan begynte å eksponere sine varer i butikkmiljøene og det ble lagt stor vekt på hvordan man presenterte produktene for forbrukerne. Jordan var en av de første bedriftene i Norge som med gjennomtenkt grundighet markedsrettet sin virksomhet.

1960

Eksport av tannbørster startet i 1960

Tannbørster var et av de få produktene som kunne selges i alle land uten å endre designet. Jordan gjorde sine første vellykkede salgsfremstøt med tannbørster i England, Danmark, Sverige og Finland. Et tannbørstestativ med runde sokler og plass til 12 tannbørster i hver sokkel ble utviklet. Det nye plaststøpte rondellstativet var genialt, da det også kunne skrues fast på hyllene. Stativet ble lansert med stor suksess i hele Vest-Europa i 1960-årene og fortsatte World Wide årene etter. I 1964 var det totale salget av tannbørster kommet opp i nesten 8 millioner og salget på eksport økte med 40 prosent fra året før. Det blir nå besluttet globalt å lansere "Jordan" som et internasjonalt varemerke. 1967, ti år etter at Jordan startet sine eksportfremstøt, går 35 prosent av totalproduksjonen til eksport. Jordan tannbørster var nå markedsleder i 5 land, Sverige, Danmark, Finland, Nederland og Sveits.

1960

Olympisk mester

Dette året vinner en av Jordans ansatte, nærmere bestemt Roald Aas, olympisk gull på 1500 meter skøyter i Squaw Valley, USA.

1966

Produksjon av tannstikkere starter

På midten av 1960-tallet kom munnhygienesektoren for alvor i fokus. Jordan knyttet til seg en hygienist fra Odontologisk Institutt samtidig som produksjonsavdelingen ansatte en designer (arkitekt). Formålet var til enhver tid å ligge foran konkurrentene i utviklingen, en oppgave som ble høyt prioritert. I 1966 bestemte Jordan seg for å satse på produksjon av tannstikkere. Det var en av verdens ledende periodontister, professor Jens Wærhaug, som foreslo at Jordan skulle utvikle og produsere en tannstikker. Målet var å få et rensemiddel til tannmellomrommene som var effektivt og samtidig enklere å bruke enn tanntråd. Selv om mange var skeptiske valgte Jordan å satse og produktet har vist seg å ha livets rett. Håndfresingen av platene var tidkrevende og kostbart så bedriften bestemte seg for å konstruere en helautomatisk maskin, som kunne frese 40 000 tannstikkerplater pr. dag. Et spesialutviklet produkt, som gjennom årene har vist en stabil vekst, er kuvert-tannstikkeren. Fra en beskjeden start på 1980-tallet, finner vi nå denne på de fleste flyreiser og restauranter over hele Europa.

1967

En ny moderne trevarefabrikk blir bygget på Flisa

Samtidig hadde bedriften nå et stort ønske om å flytte trevarelageret, som lå i Oslo, til dit hvor råvarene kom fra. Dette ville medføre store besparelser i transportutgiftene, lageret kunne reduseres og verdifull kapital frigjøres. Åsnes kommune, som ligger i Solør, ønsket tilførsel av industri og stilte 38 mål tomt til disposisjon med mulighet for kjøp av ytterligere 30 mål. Det ble takket ja til tilbudet, og planleggingen av en ny og moderne trevarefabrikk på Flisa kunne begynne. Høsten 1967 ble det første spadestikket tatt, og ved årsskiftet 1968-1969, etter en kort periode med prøvedrift og innkjøring av maskiner, kom den ordinære produksjonen i gang. Trevareavdelingen flyttet fra Oslo til Flisa. I løpet av de nærmeste årene overføres betydelig produksjon fra Oslo til Flisa. Ved utgangen av 1972 hadde fabrikken på Flisa 60 ansatte.

1970

Eksportprisen

Jordan blir tildelt eksportprisen av Norges Eksportråd og SAS. Prisen blir gitt som en påskjønnelse for bedriftens pionerinnsats i eksportmarkedsføring. Senere samme år blir tanntråd inkludert i munnhygienesortimentet. Samtidig blir Jordan munnvann introdusert på det norske markedet, og sammen med tannbørster, tannstikkere og tanntråd dannet dette et komplett munnhygienetilbud fra Jordan.

1971

I 1971 overtar Jordan distribusjonen og starter salget av Kleenex papirlommetørklær og Brylcreem hårkrem. Dette opphørte på slutten av 1970-tallet.

1973

Jonatann blir introdusert

Januar 1973 blir en kjendis introdusert for det norske folk. Jonatann fra Jordan ble meget populær blant barn og voksne. Hans oppgave var å hjelpe folk til en bedre tannpleie. Jonatann oppnådde en bred plass i barnas bevissthet gjennom en årrekke. Hele 72 prosent av norske barn mellom 6-12 år kjente til Jonatann og visste hva han stod for. Jonatann-klubben, som ble opprettet noen år senere, hadde på det meste nærmere 7000 medlemmer. Året etter introduksjonen av Jonatann blir tannbørsten T4 "Jordans nye lange" lansert på det skandinaviske markedet og i Spania. Den erstattet tannbørstemodellen som hadde vært en suksess siden 1960. Som verdens nest største tannbørsteprodusent følte Jordan et stort ansvar for tannhelsen til folk. Den nye tannbørsten hadde lengre hals enn de andre tannbørstene på markedet. Dette gjorde at den kom lettere til tennene innerst i munnen, der hullene gjerne oppstår. Jordans posisjon og ambisjoner på munnhygieneområdet gjorde at bedriften ønsket å befestige sin stilling ytterligere både markedsføringsmessig, produksjonsteknisk og odontologisk. Jordan ansetter en tannlege med spesialutdannelse i periodontit, som odontologisk konsulent.

1975

Navnet endres

A/S W. Jordan Børste & Penselfabrik var frem til 1975 navnet bedriften hadde operert under. Med den sterke økningen internasjonalt var dette et lite praktisk navn. Det ble besluttet å endre navnet til Jordan as.

1986

Årets Bedrift

Det var tidsskriftet Næringsrevyen og Aftenposten som kåret Jordan til Årets Bedrift. I sin begrunnelse for valget av Jordan fremhever juryen blant annet bedriftens evner til å komme i markedsmessig posisjon, ikke minst i internasjonal sammenheng. I løpet av få år har bedriften oppnådd en resultatmessig forbedring som imponerer. Videre har Jordan markert seg som distriktsutbygger gjennom sin vellykkede satsing på Flisa. Bedriften har lagt stor vekt på teknologisk utvikling, noe som har gitt verdifulle rasjonaliseringsgevinster.

1987

Peri-dent, Skottland, ervervet

I årene etter lanseringen i 1970 ble tråd av varierende kvalitet kjøpt inn fra eksterne leverandører. Først i 1987, da Jordan kjøpte seg inn i og senere overtok spesialfabrikken Peri-dent i Skottland, kom kvalitetsutviklingen inn i kontrollerte former. Peri-dent er en av verdens ledende tanntrådprodusenter.

1989

Anza AB, Sverige, ervervet

Jordan inngikk allerede i 1973 et samarbeide med Bankeryds Penselfabrik i Sverige. I 1979 kjøpte Jordan en større del av den svenske fabrikken, som nå hadde fått navnet Anza. I 1989 kjøpes resten av Anza, som nå ble en del av Jordan-konsernet.

1998

Tannbørstefabrikkene Sanodent og Wisdom

Siden Jordan stod utenfor EU ble det nødvendig for bedriften å starte produksjon av tannbørster innenfor dette området. Det ble i 1985 bestemt å starte byggingen av en ny fabrikk i Kerkrade, Nederland. To år senere står fabrikken klar og får navnet Sanodent bv. Produksjonen består hovedsakelig av Private Label tannbørster. I 1998 selger Jordan tannbørstefabrikken Sanodent i Nederland og kjøper tannbørsteprodusenten Wisdom Toothbrushes Ltd i England.