Jordan fra 1870 til 1916

1870

Da gummikammen kom på markedet på 1870-tallet, klarte ikke Jordan å følge opp den store masseproduksjonen dette innebar og fremstillingen av kammer opphørte.

1902

Bedriften ble omdannet til et familieaksjeselskap A/S W. Jordan Børste & Penselfabrik.

1911

Fredrik Wilhelm Jordan døde 70 år gammel. Samme år kom hans sønn, Hjalmar Jordan, som var født 10. april 1887, inn i bedriften.

Han holdt seg godt informert om de utenlandske konkurrentenes utvikling og var meget opptatt av å effektivisere produksjonen. Satsing på moderne maskiner og utstyr bedret bedriftens konkurranseevne og ga ytterligere vekst.

1914

Det var stor mangel på råvarer under krigen.

Jordan stod selv som importør og kjøpte inn sine råvarer i store partier. Lagrene var så velfylte at de holdt gjennom alle krigsårene.

1916

I 1916 skiftet Jordan adresse.

Lokalene i Skippergaten var blitt for små og virksomheten flyttet inn i Waldemar Thranesgate 75, rett ved Akerselva. Dette ga muligheter for ytterligere å effektivisere produksjonen. Bygningen hadde sentraloppvarming og det var installert heis, som ga muligheter for hensiktsmessig intern transport.

1870

Da gummikammen kom på markedet på 1870-tallet, klarte ikke Jordan å følge opp den store masseproduksjonen dette innebar og fremstillingen av kammer opphørte.

1902

Bedriften ble omdannet til et familieaksjeselskap A/S W. Jordan Børste & Penselfabrik.

1911

Fredrik Wilhelm Jordan døde 70 år gammel. Samme år kom hans sønn, Hjalmar Jordan, som var født 10. april 1887, inn i bedriften.

Han holdt seg godt informert om de utenlandske konkurrentenes utvikling og var meget opptatt av å effektivisere produksjonen. Satsing på moderne maskiner og utstyr bedret bedriftens konkurranseevne og ga ytterligere vekst.

1914

Det var stor mangel på råvarer under krigen.

Jordan stod selv som importør og kjøpte inn sine råvarer i store partier. Lagrene var så velfylte at de holdt gjennom alle krigsårene.

1916

I 1916 skiftet Jordan adresse.

Lokalene i Skippergaten var blitt for små og virksomheten flyttet inn i Waldemar Thranesgate 75, rett ved Akerselva. Dette ga muligheter for ytterligere å effektivisere produksjonen. Bygningen hadde sentraloppvarming og det var installert heis, som ga muligheter for hensiktsmessig intern transport.