Green Clean tannstikker

Green Clean Tannstikker

Green Clean tannstikker

Jordan Green Clean Tannstikkere kombinerer god funksjonalitet med miljøvennlige materialer. Vi har byttet ut plastbeholderen og emballasjen for tannstikkerne er laget av resirkulerte papirfibre fra papirbaserte produkter – altså er den 100% plastfri.

Både tannpirkere og emballasje er FSC-sertifisert, noe som sikrer at det stammer fra bærekraftig forvaltede skoger.

FSC